Saguni (2012) Song Lyrics

Movie : Saguni
Music : G.V.Prakash
Cast : Karthi, Praneetha, Santhanam
Lyrics : Annamalai, Viveka, Na.Muthukumar, Paramu
Year : 2012
Produced : Antony Xavier
Written & Directed by N. Shankar Dayal
Cinematography : P. G. Muthiah